Zmiany w składzie Zarządu LPEC S.A.

– komunikat Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2018 roku dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Prezesem Zarządu LPEC S.A. został p. Marek Goluch, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, jednocześnie p. Jolanta Jańczak oraz p. Lech Kliza zostali odwołani z Zarządu.

Zmiany w składzie Zarządu Spółki mają zagwarantować efektywniejszą realizację celów ujętych w Strategii rozwoju LPEC S.A. na lata 2017-2021 – m.in. zakładany o 12 procent wzrost rynku ciepła systemowego oraz modernizację sieci ciepłowniczych na poziomie gwarantującym utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego miasta oraz uelastycznienie lubelskiego systemu ciepłowniczego. Spółka do końca 2021 roku planuje realizację projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 122 mln zł dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej.

Pan Marek Goluch urodził się w 1967 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1997 roku ukończył aplikację prokuratorską, pracując w latach 1996-2006 w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od 2006 roku jest radcą prawnym, specjalizując się w obsłudze prawnej podmiotów sektora energetycznego, a także podmiotów funkcjonujących w oparciu o prawo spółdzielcze oraz samorządów lokalnych. W latach 2010-2016 był członkiem Zarządu PGE Dystrybucja S.A. – przez pierwsze cztery lata jako wiceprezes, odpowiadając za obszar rozwoju oraz logistyki i zakupów, a następnie jako prezes, nadzorując wdrożenie wielu projektów efektywnościowych. W kręgu pozazawodowych zainteresowań nowego Prezesa Zarządu LPEC S.A. pozostaje m.in. muzyka klasyczna i literatura historyczna.

Artur Szymczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej LPEC S.A.
Lublin, 27 kwietnia 2018 roku