Wykonywanie usługi sprzątania siedziby LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie wraz z zapewnieniem środków czystości w okresie od 01.08.2019 r. do 04.02.2020 r.

Nr sprawy: NZ6-241B-95/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usługi sprzątania siedziby LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie wraz z zapewnieniem środków czystości w okresie od 01.08.2019 r. do 04.02.2020 r.

Pliki do pobrania:
•    Ogłoszenie o zamówieniu
•    SWZ
•    Załączniki do NZ6-241B-95/2019

Termin składania ofert: do dnia 13.05.2019 r. do godz.: 11:30
Termin otwarcia ofert: w dniu 13.05.2019 r. o godz.: 11:45

Zawiadomienie o wyniku postępowania