Wykonywanie robót odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych itp. wraz z robotami towarzyszącymi po robotach sieciowych wykonywanych przez pracowników Zamawiającego.

Nr sprawy: NZ8-241A-8/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych itp. wraz z robotami towarzyszącymi po robotach sieciowych wykonywanych przez pracowników Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 15.02.2019 r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2019 r., godz. 10:15

Treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią

Zawiadomienie o wyniku postępowania