Wykonanie remontu toalet w budynku biurowym (usytuowanym od strony Al. Sikorskiego) Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie

Nr sprawy: WZU7-241A-1/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu toalet w budynku biurowym (usytuowanym od strony Al. Sikorskiego) Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 28.01.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.01.2019 r. o godz.  10:15

Zawiadomienie o wyniku postępowania