Usługi blacharskie i lakiernicze pojazdów służbowych LPEC S.A.

Numer sprawy: NZ7-241B-46/19

Przedmiot zamówienia: Usługi blacharskie i lakiernicze pojazdów służbowych LPEC S.A.

Termin składania ofert: do dnia 20.03.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.03.2019 r. godz. 10:15