Ubezpieczenie komunikacyjne LPEC S.A. na okres od dn. 01.01.2018r. do dn. 31.12.2020 r.

Nr sprawy: WZU1-241A-225/17

Przedmiot zamówienia:Ubezpieczenie komunikacyjne LPEC S.A. na okres od dn. 01.01.2018r. do dn. 31.12.2020r., w tym:

– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

– Ubezpieczenia Autocasco – dla wybranych pojazdów;

– Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – dla wybranych pojazdów;

– Ubezpieczenie Assistance Polska – dla wybranych pojazdów.

 

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2017 r. do godz.: 11:00