Taryfa dla ciepła 2019

Z dniem 1 lutego 2019 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Opłaty przesyłowe za ciepło zgodnie z nową taryfą wzrosną średnio o 1,37%.

Mając na uwadze ochronę interesów naszych klientów, LPEC S.A. stara się tak prowadzić politykę kosztową i inwestycyjną, aby zachować konkurencyjność cenową ciepła systemowego w stosunku do innych sposobów ogrzewania. Taka strategia cenowa jest bardzo istotna zarówno z punku widzenia dotychczasowych użytkowników jak i inwestorów decydujących o sposobie ogrzewania swoich nowo budowanych obiektów.

Utrzymanie opłat za przesył ciepła na niemal stałym poziomie, pomimo rosnących kosztów działalności (m.in. wzrost cen energii elektrycznej i usług wykonawców zewnętrznych) było możliwe przede wszystkim dzięki poprawie efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego i stale rosnącemu rynkowi odbiorów ciepła.

Taryfa dla ciepła LPEC zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 10 stycznia 2019 roku, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (11 stycznia 2019 roku, poz. 241). Dostępna jest w pełnym brzmieniu na naszej stronie internetowej www.lpec.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta w Lublinie przy ul. Puławskiej 28.

Taryfa 2019