Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych

Nr sprawy: WZU6-241B-148/18

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych

Pliki do pobrania:

Załączniki do WZU6-241B-148/18

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do dnia 20.04.2018r. do godz. 11.00

Zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią

Zapytanie nr 2 wraz z udzieloną odpowiedzią

Zapytanie nr 3 wraz z udzieloną odpowiedzią

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do dnia 24.04.2018 r. do godz. 11:00