Świadczenie w 2019 roku na rzecz LPEC S.A. usług najmu środków transportowo-sprzętowych będących własnością albo pozostającego w dyspozycji Wykonawcy wraz z kierowcami lub operatorami, z podziałem na 7 odrębnych zadań. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i jest odrębnie rozpatrywane

Nr sprawy: NZ1-241A-79/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie w 2019 roku na rzecz LPEC S.A. usług najmu środków transportowo-sprzętowych będących własnością albo pozostającego w dyspozycji Wykonawcy, z podziałem na 7 odrębnych zadań, takich jak:

Zadanie Nr 1 – samochód samowyładowczy o ładowności < 12 ton wraz z kierowcą: 6 szt.,

Zadanie Nr 2 – samochód samowyładowczy o ładowności ≥ 12 ton, trzyosiowy wraz z kierowcą: 6 szt.;

Zadanie Nr 3 – samochód samowyładowczy o ładowność ≥ 24 ton wraz z kierowcą: 2 szt.,

Zadanie Nr 4 – koparko-ładowarka typu HSW, JCB2CX, JCB3CX lub równoważne wraz z operatorem: 6 szt.,

Zadanie Nr 5 – koparka obrotowa, kołowa wraz z operatorem: 2 szt.,

Zadanie Nr 6 – żuraw samochodowy o udźwigu do 10 ton wraz z operatorem: 5 szt.,

Zadanie Nr 7- żuraw samochodowy o udźwigu ≥ 10 i < 35 ton wraz z operatorem: 2 szt.

Ilość środków transportowo-sprzętowych, to ilość którą Zamawiający może wykorzystać w tym samym czasie.

Każde zdanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i jest odrębnie rozpatrywane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 25.03.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.03.2019 r. godz.: 10:15

Zawiadomienie o wyniku postępowania