Świadczenie w 2018r. na rzecz LPEC S.A. usług najmu środków transportowo-sprzętowych

Nr sprawy: WZU1-241A155/18

Przedmiot zamówienia: Świadczenie w 2018r. na rzecz LPEC S.A. usług najmu środków transportowo-sprzętowych będących własnością albo pozostającego w dyspozycji Wykonawcy wraz z kierowcami lub operatorami, z podziałem na 7 odrębnych zadań. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i jest odrębnie rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 20.04.2018r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.04.2018r. godz.: 10:15

Zawiadomienie o wyniku postępowania