Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zapewnieniu łączy transmisji danych w ramach: Zadania Nr 1 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem; Zadania Nr 2 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem.

Nr sprawy: NZ1-241A-77/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zapewnieniu łączy transmisji danych w ramach:

Zadania Nr 1 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem;

Zadania Nr 2 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem;

– gdzie Zadanie Nr 1 jest podzielne (dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach tego zadania), natomiast Zadania Nr 2 jest niepodzielne i stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane (nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach tego zadania).

Zadania różnią się pod względem wymagań technicznych i zakresu świadczonej usługi dla poszczególnych kategorii obiektów wchodzących w skład danego Zadania.

Termin składania ofert: do dnia 01.07.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 01.07.2019 r. godz.: 10:15

Zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami

Zawiadomienie o wyniku postępowania – Unieważnienie <* *