Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych do nadawcy, a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego z obsługujących terenową daną lokalizację punktów nadawczo odbiorczych Wykonawcy

Nr sprawy: NZ1-241A-36/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych do nadawcy, a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego z obsługujących terenową daną lokalizację punktów nadawczo odbiorczych Wykonawcy.

Termin składania ofert: do dnia 25.03.2019 r.  29.03.2019 r. do godz.: 11:00
Termin otwarcia ofert: 25.03.2019 r.  29.03.2019 r. do godz.: 11:15

Zapytania i odpowiedzi_I

Załączniki do Zapytania i odpowiedzi_I

Zapytanie i odpowiedź_II

Zapytania i odpowiedzi_III

Zapytania i odpowiedzi_IV

Zawiadomienie o wyniku postępowania