Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług kurierskich w obrocie lokalnym, podmiejskim (do 15 km od granicy miejscowości, w którym ma siedzibę Zamawiający) i krajowym, polegające na odbiorze, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Nr sprawy: NZ1-241B-5/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług kurierskich w obrocie lokalnym, podmiejskim (do 15 km od granicy miejscowości, w którym ma siedzibę Zamawiający) i krajowym, polegające na odbiorze, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek.

Termin składania ofert: do dnia 07.02.2019 r. do godz.: 09:00
Termin otwarcia ofert: 07.02.2019 r. godz.: 09:15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania