Sukcesywne, w miarę potrzeb Zamawiającego, wykonywanie przez okres 12 miesięcy usługi odbioru i transport wytworzonych odpadów

Nr postępowania: NZ4-3071-183/20

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne, w miarę potrzeb Zamawiającego, wykonywanie przez okres 12 miesięcy usługi odbioru i transport wytworzonych odpadów na terenie Miasta Lublin z miejsc wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 27.03.2020 r. do godz. 10:30

Termin niejawnego otwarcia ofert: 27.03.2020 r. godz. 10:45 30.03.2020 r. godz. 10:45

Zmiana terminu otwarcia ofert