Sukcesywna dostawa kopert DL z oknem prawym, z logo Spółki oraz nadrukiem na rzecz LPEC S.A.

Nr sprawy: NZ8-241B-7/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kopert DL z oknem prawym, z logo Spółki oraz nadrukiem na rzecz LPEC S.A.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 04.02.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.02.2019 r., godz. 10:15

Treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią

Zawiadomienie o wyniku postępowania