Sukcesywna dostawa armatury ciepłowniczej, w tym zaworów kulowych, zaworów kołnierzowych, zaworów mufowych, przepustnic z uszczelnieniem miękkim, zasuw zaporowych , zaworów bezpieczeństwa i innych zgodnie z Załącznikiem nr 1A przez okres 12 miesięcy na potrzeby LPEC S.A.

Nr sprawy: WZU2-241A-170/18

Przedmiot: Sukcesywna dostawa armatury ciepłowniczej, w tym zaworów kulowych, zaworów kołnierzowych, zaworów mufowych, przepustnic z uszczelnieniem miękkim, zasuw zaporowych , zaworów bezpieczeństwa i innych zgodnie z Załącznikiem nr 1A przez okres 12 miesięcy na potrzeby LPEC S.A.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 25.05.2018r. do godz. 11:00

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Unieważnienie postępowania