Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy na rzecz LPEC S.A. 1 sztuki (słownie: jednej) żurawia samojezdnego używanego, sprawnego technicznie, o udźwigu maksymalnym w zakresie 20-35 ton, wyprodukowanego w 2001 roku, marka: PPM, model: ATT 350/2, wybranego przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu o nr sprawy: NZ1-241A-364-1/2019.

Nr sprawy: NZ1-241A-364-2/2019

Przedmiot zamówienia: Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy na rzecz LPEC S.A. 1 sztuki (słownie: jednej) żurawia samojezdnego używanego, sprawnego technicznie, o udźwigu maksymalnym w zakresie 20-35 ton, wyprodukowanego w 2001 roku, marka: PPM, model: ATT 350/2, wybranego przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu o nr sprawy: NZ1-241A-364-1/2019.

Termin składania ofert: do dnia 18.03.2019 r. do godz. 11:00 20.03.2019 r. do godz.: 11:00
Termin otwarcia ofert:18.03.2019 r. godz. 11:15 20.03.2019 r. godz.: 11:15

Zapytania i odpowiedzi_I (zmiana terminu)

Zapytania i odpowiedzi_II

Zapytania i odpowiedzi_III

Załącznik do Zapytania i odpowiedzi_III

Zawiadomienie o wyniku postępowania