Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy na rzecz LPEC S.A. 1 sztuki (słownie: jednej) żurawia samojezdnego używanego, sprawnego technicznie, o udźwigu maksymalnym w zakresie 20-35 ton, wyprodukowanego w 1990 roku, marka: Saurer / Gottwald, model: 10DM/AMK 30 M, nr fabryczny 170 374/3, wybranego przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu

Nr sprawy: NZ1-241-364-3/2019

Przedmiot zamówienia: Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy na rzecz LPEC S.A. 1 sztuki (słownie: jednej) żurawia samojezdnego używanego, sprawnego technicznie, o udźwigu maksymalnym w zakresie 20-35 ton, wyprodukowanego w 1990 roku, marka: Saurer / Gottwald, model: 10DM/AMK 30 M, nr fabryczny 170 374/3, wybranego przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu

Termin składania ofert: do dnia 24.05.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 24.05.2019 r. godz.: 10:15

Zapytania i odpowiedzi_I

Załączniki do Zapytań i odpowiedzi_I

Zapytanie i odpowiedź_II

Zapytania i odpowiedzi III

Termin składania ofert: do dnia 29.05.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29.05.2019 r. godz.: 10:15