Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów budynków wymiennikowni ciepła oraz innych budynków i obiektów budowlanych należących do LPEC S.A. w Lublinie– z podziałem na cztery zadania.

Nr sprawy: WZU5-241A-61/18

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów budynków wymiennikowni ciepła oraz innych budynków i obiektów budowlanych należących do LPEC S.A. w Lublinie– z podziałem na cztery zadania. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10.00