Remont garażu (dawnego bunkra) budynku biurowego LPEC S.A. znajdującego się przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie

Przedmiot zamówienia: Remont garażu (dawnego bunkra) budynku biurowego LPEC S.A. znajdującego się przy ul. Puławskiej 28 w Lublinie

Znak sprawy: NZ8-241B-93/2019

Dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert: 10.04.2019 r., do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.04.2019 r., godz. 11:30

Zawiadomienie o wyniku postępowania