Opracowanie operatów (dokumentacji opisowo fotograficznej) dotyczącej gospodarki krzewo- i drzewostanem.

Znak sprawy: NZ5-3113-2-69/2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie operatów (dokumentacji opisowo fotograficznej) dotyczącej gospodarki krzewo- i drzewostanem (wraz z kwalifikacją do usunięcia lub przesadzenia), kolidującym z planowanymi przez LPEC S.A. pracami ziemnymi związanymi z realizacją inwestycyjnych zadań sieciowych w zakresie budów lub remontów w 2019 r. oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 1.5. „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” dla projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 21.03.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2019 r. godz.: 10:15

Treść zapytań i odpowiedzi z dnia 15.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania