Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz modernizacja pomieszczeń Dyspozytorni Pogotowia Cieplnego LPEC S.A. mieszczących się w budynku przy ul. Ceramicznej 3 w Lublinie

Nr sprawy: NZ1-241A-57/2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz modernizacja pomieszczeń Dyspozytorni Pogotowia Cieplnego LPEC S.A. mieszczących się w budynku przy ul. Ceramicznej 3 w Lublinie.

Termin składania ofert: do dnia 12.03.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.03.2019 r. godz.: 10:15

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania