LPEC S.A. – „Firma Pełna Ciepła”

W dniu 11. września br., podczas Forum Ciepłowników Polskich, uroczyście została wręczona pierwsza w historii branży nagroda za aktywności marketingowe dostawców ciepła systemowego. Niezwykle miło jest nam poinformować, że główna nagroda w konkursie przypadła Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. Pani Prezes Jolanta Jańczak odebrała statuetkę od Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Przypominamy, że przedsiębiorstwa ciepłownicze, które brały udział w konkursie oceniono za podjęte działania promocyjne i edukacyjne prowadzone na lokalnych rynkach.