LPEC inwestuje w lubelski system ciepłowniczy

Prawie 33,5 mln zł przeznaczy do końca roku LPEC S.A. na rozbudowę i modernizację lubelskiego systemu ciepłowniczego. Inwestycje są niezbędne, aby zapewnić ciągłość dostaw i zagwarantować dostęp do ciepła systemowego w nowych terenach miejskich oraz poprawić wydajność sieci ciepłowniczych. Prace będą prowadzone aż w 130 punktach miasta.

Nowe rury i przyłącza ciepłownicze pojawią się na terenach rozwojowych miasta m.in. na os. Nałkowskich, na Węglinku, Rudniku, Felinie oraz Botaniku. LPEC zbuduje w sumie 48 odcinków sieci o łącznej długości 5,4 km za kwotę 8,3 mln zł. Te inwestycje związane są z podłączeniami do sieci nowych budynków. Najbardziej spektakularne prace to m.in.: budowa ok. 1,5 km sieci w rejonie ulicy Czeremchowej – Baśniowej oraz Rubinowej, związana z likwidacją kotłowni gazowych, które zasilają budynki spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowane w tym rejonie oraz budowa ok. 1 km sieci ciepłowniczych w rejonie ulicy Uhorczaka – Wapowskiego, z których zasilane będą powstające tam budynki.

Z kolei na modernizację i remonty istniejącej infrastruktury sieciowej LPEC przeznaczy aż 25,2 mln zł netto. W ramach tych robót ciepłownicy zaplanowali modernizację i remonty 30 odcinków sieci ciepłowniczych o łącznej długości 8,6 km. Największe roboty realizowane będą w rejonie ulicy Grygowej, Długiej, Garbarskiej, Wołyńskiej, Lwowskiej, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Monte Cassino – Nałęczowskiej, Wojciechowskiej. Część tych prac jest lub będzie realizowana równolegle z robotami drogowymi prowadzonymi przez Zarząd Dróg i Mostów, co ograniczy do niezbędnego minimum występujące utrudnienia w ruchu dla mieszkańców.

Zakres prac obejmie kompleksową przebudowę tradycyjnych sieci kanałowych na sieci preizolowane, charakteryzujące się lepszymi parametrami technicznymi w zakresie strat ciepła lub na gruntownej modernizacji, polegającej na wymianie awaryjnych odcinków rurociągów czy wymianie nieefektywnej izolacji termicznej wykonanej z wełny mineralnej na obecnie stosowane izolacje z pianki poliuretanowej o zdecydowanie lepszym współczynniku strat ciepła.

Ponadto na odcinku ok. 7 km, w północnej części miasta, w tzw. ciągu czechowskim, zostanie wymieniona armatura odcinająca i regulacyjna, a także wymienione zostaną rurociągi i izolacja ciepłochronna w ok. 30 komorach ciepłowniczych.

– Inwestycje to element naszej codziennej pracy. Stale poprawiamy wydajność sieci i je rozwijamy. Jako dystrybutor energii cieplnej jesteśmy odpowiedzialni za niezawodną dostawę ciepła systemowego dla mieszkańców Lublina. Co więcej, to ma być czyste ciepło po przystępnej cenie – podkreśla Jolanta Jańczak, prezes zarządu LPEC S.A.

Roboty potrwają nawet do początku października. W tym czasie LPEC S.A. swoje prace będzie prowadziło w sumie aż w ok.130 miejscach miasta. Może się  to wiązać z czasowymi utrudnieniami w ruchu oraz krótkimi przerwami w dostawie ciepłej wody, które Spółka zawsze stara się ograniczyć do minimum i o których mieszkańcy są na bieżąco informowani.

W roku 2017, zaplanowano ogółem na prace inwestycyjno-remontowe prawie 33,5 mln zł, w tym, wartość projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej wyniesie 21 mln zł.