LPEC Firmą Pełną Ciepła 2018

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. drugi rok z rzędu z tytułem „Firma Pełna Ciepła”. Nagrody nie byłoby bez licznych działań, które otwierają naszą firmę na klienta, dbając o wysokie standardy marketingowe i zadowolenie z obsługi i dostarczanego produktu.

Nagrodę z rąk zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie odebrał Marek Goluch prezes zarządu LPEC S.A. podczas minionego XXII Forum Ciepłowników Polskich.

Firma Pełna Ciepła to nagroda dla najaktywniejszego marketingowo dostawcy ciepła systemowego w Polsce. Aby wygrać należy, napełnić firmę ciepłem systemowym, zdobywając stopnie ciepła za różne działania lokalne. LPEC wygrał, zdobywając 266 stopni na 360 możliwych. Punktowane były przede wszystkim realizowane działania edukacyjne, aktywności promocyjne oraz standardy marketingowe. Firma w minionym roku szkolnym zrealizowała cykl tzw. „Lekcji ciepła” z wykorzystaniem scenariuszy lekcyjnych, które przekazane zostały nauczycielom klas 1-2 szkół podstawowych. Projekt edukacyjny przeprowadzony został przy znaczącym wsparciu władz miasta oraz wydziału oświaty. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z eksperymentami i doświadczeniami tłumaczącymi skąd bierze się smog w mieście, jak powstaje ciepło i jak trafia ono do mieszkań.

Kompleksowe przeprowadzenie programu edukacyjnego oraz zadbanie o inne działania edukacyjne zapewniło LPEC-owi zwycięstwo w konkursie. Tuż za LPEC-em na podium znalazły się Przedsięborstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie i Gnieźnie.