Lekcja ciepła w SP nr 23

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. realizuje projekt edukacyjny z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej pt. „Lekcja ciepła”. Kolejne zajęcia odbyły się 13 maja br. w Szkole Podstawowej nr 23. Projekt skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych i zerówek. Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie ochrony powietrza, racjonalnego korzystania z ciepła i ciepłej wody oraz zrozumienie wpływu marnotrawienia ciepła na zasoby Ziemi. Podczas prowadzonych zajęć uczniowie dowiadują się również, w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe na terenie naszego miasta oraz w jaki sposób dociera ono do mieszkań. Projekt edukacyjny został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

Sposób prezentacji tych informacji został dopasowany do dziecięcych możliwości percepcji. Pomagają w tym wysokiej jakości narzędzia opracowane specjalnie na tę okazję, czyli 3 części bajki o Czerwonym Kapturku: „Czerwony Kapturek w mieście”, „Czerwony Kapturek w mieście zimą” oraz będąca obecnie w opracowaniu część poruszająca temat smogu wraz konspektem do lekcji opracowanym przez doradców metodycznych z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Książeczka opowiada znaną dzieciom historię, która na potrzeby akcji doczekała się kontynuacji. Czerwony Kapturek odwiedza swoją babcię, która przeprowadziła się do miasta i jest świadomym odbiorcą ciepła systemowego.

W trakcie „Lekcji ciepła” uczestnicy angażowani są do rozwiązywania prostych zadań i zagadek związanych z przedmiotowym tematem. Na koniec zajęć dzieci otrzymują dyplomy uczestnictwa w zajęciach.

Obecnie firma przygotowuje kolejną edycję projektu skierowanego do uczniów klas 1-2, 4-5 i 7-8 szkół podstawowych w Lublinie, który ma ruszyć na początku roku szkolnego 2017/2018.

Szkoły chętne do wzięcia udziału w projekcie serdecznie zachęcamy do kontaktu z Działem Strategii i Marketingu LPEC S.A. (tel. 81 452 03 84, mail: marketing@lpec.pl).