Współpracujemy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk

„Lublin stawia na zawodowców” – to Projekt, którego dotyczy nasza współpraca, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe) prowadzony przez Fundację Polskiej Akademii Nauk, a którego Partnerem jest Miasto Lublin.

Celem Projektu jest w szczególności podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin.

LPEC S.A., w ramach współpracy z Fundacją PAN umożliwia osobom korzystającym z Projektu zapoznanie się z nowoczesnymi technikami i technologiami stosowanym w Spółce oraz służy wsparciem, poprzez system szkoleń, praktyk i staży w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2020 r.