Aktualne oferty pracy:

  1. Ogłoszenie rekrutacyjne – Monter
  2. Ogłoszenie rekrutacyjne – Monter c.o. – Spawacz lub Monter c.o.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w LPEC S.A., na stanowiskach, które nie są obecnie objęte procesem rekrutacji, prosimy o przesyłanie swojego CV zawierającego klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje zawodowe na adres:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
20 – 822 Lublin ul. Puławska 28
Dział Personalny
lub na adres e-mail: rekrutacja@lpec.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Osoby zainteresowane podjęciem praktyki czy odbycia stażu zawodowego w naszym przedsiębiorstwie zapraszamy do zgłoszenia swoich aplikacji do naszej bazy Stażystów/Praktykantów, z dopiskiem staż/praktyka, na adres e-mail: staz@lpec.pl  

Informujemy, że przekazane nam dane osobowe, w celach przyszłych rekrutacji pracowników lub złożonych do naszej bazy Stażystów/Praktykantów, przetwarzamy w celu prowadzenia tych rekrutacji przez okres 18-stu miesięcy od daty przesłania aplikacji.