Informacja o prowadzeniu przez LPEC S.A. postępowań zakupowych z wykorzystaniem platformy zakupowej eB2B

Informujemy, że od października 2019 r. w LPEC S.A. w postępowaniach zakupowych prowadzonych na podstawie regulaminu zakupów Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oraz instrukcji dokonywania zakupów przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. o wartości do 50 000 złotych będzie wykorzystywana platforma zakupowa eB2B: https://lpec.eb2b.com.pl/  (dotyczy to zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej tzw. progów unijnych, tj. kwot wynikających z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Platforma zakupowa jest narzędziem zapewniającym komunikację elektroniczną Zamawiającego z Wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zadawanie pytań i przesyłanie odpowiedzi oraz oświadczeń.