Informacja dotycząca miejsca publikacji postępowań prowadzonych przez LPEC S.A.

Uprzejmie informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza kwoty wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszczęte po 17 listopada 2018 r. oraz dokumenty związane z tymi postępowaniami są dostępne na stronie internetowej platformy zakupowej eB2B pod adresem: https://lpec.eb2b.com.pl  w zakładce: Postępowania -> Lista postępowań otwartych.

Jednocześnie przypominamy, że pozostałe postępowania, których wartość jest niższa od kwot wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumenty związane z tymi postępowaniami niezmiennie publikowane sa na stronie internetowej www.lpec.pl  w zakładce: Przetargi.