Rzetelna Firma
Strona główna arrow Zmiana mocy zamówionej

Zmiana mocy zamówionej

Zasady ustalania zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę
oraz warunki wprowadzania ich zmian

Wielkość zamówionej mocy cieplnej jest jednym z elementów umowy kompleksowej sprzedaży ciepła. Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) przez zamówioną moc cieplną należy rozumieć ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

Jak zmienić wielkość mocy zamówionej?

Aby zmienić wielkość mocy zamówionej należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta formularz Zlecenie na dostarczanie ciepła - zmiana zamówionej mocy cieplnej. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę formularz zlecenia jest niezbędny do finalnego załatwienia sprawy.

Dodatkowych informacji w zakresie ustalenia zamówionej mocy cieplnej związanej ze zmniejszeniem lub zwiększeniem na podstawie rzeczywistego zużycia mocy cieplnej z poprzednich sezonów grzewczych udzielają pracownicy Działu Sieci.

Zasady ustalania zamówionej mocy cieplnej:

 1. Odbiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących:
  - wykonywanie audytu energetycznego,
  - wymagań dotyczących ogrzewania i instalacji grzewczych,
  - normatywnej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,
  - wymagań dotyczących instalacji ciepłej wody i jej normatywnej temperatury.
 2. Zamówiona moc cieplna ustalana jest przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy, obejmujący pełny rok kalendarzowy z wyjątkiem pkt. 6.
 3. Zmiana zamówionej mocy cieplnej może być dokonana jeden raz w roku.
 4. Zmiana zamówionej mocy cieplnej może być dokonana na pisemny wniosek odbiorcy, złożony Dostawcy. Druk - Zlecenie na dostarczanie ciepła / zmiana zamówionej mocy cieplnej.
 5. Druk zlecenia powinien być złożony w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego kalendarzowy rok wprowadzenia zmiany.
 6. Jeżeli z faktycznego poboru mocy wynika, że zamówiona przez odbiorcę moc cieplna jest zaniżona w stosunku do potrzeb cieplnych obiektu, zmiana mocy może zostać dokonana przez odbiorcę niezwłocznie po uzgodnieniu z dostawcą.
 7. Złożenie zlecenia o zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej, nie zwalnia odbiorcy od uiszczenia opłat za zamówioną moc cieplną i opłaty stałej za usługi przesyłowe w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy na dany rok kalendarzowy do czasu wprowadzenia zmiany.
 8. Jeżeli na wniosek odbiorcy, zamówiona moc cieplna zostanie zmniejszona do wielkości odbiegających od rzeczywistych potrzeb oraz wymogów prawa budowlanego, LPEC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedogrzewania pomieszczeń i obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej.
 9. W przypadku zasilania z węzła cieplnego kilku odbiorców, zmiana zamówionej mocy cieplnej, musi być między nimi uzgodniona i potwierdzona pisemnie przed złożeniem zlecenia o zmianę zamówionej mocy cieplnej.


Pliki do pobrania


Kontakt:

Dział Obsługi Klienta
ul. Puławska 28   pok. 15
tel. 81 4520 372, 81 4520 373
tel. 81 741 02 81
fax 81 740 60 32

Dział Sieci
ul. Puławska 28   pok. 128, 127
tel. 81 4520 336, 81 4520 337

 
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
wstecz | do góry