Zarząd

Marek Goluch – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Artur Szymczyk – Przewodniczący Rady

Jacek Wańkowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady

Mirosław Kasprzak – Sekretarz Rady

Grzegorz Cękalski – Członek Rady

Irena Mazurek –  Członek Rady

 

Walne zgromadzenie

Gmina Lublin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublin