Zarząd

Jolanta Jańczak – Prezes Zarządu

Lech Kliza – Wicerezes Zarządu

Rada nadzorcza

Artur Szymczyk – Przewodniczący Rady

Jacek Wańkowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady

Mirosław Kasprzak – Sekretarz Rady

Konrad Barański – Członek Rady

Irena Mazurek –  Członek Rady

 

Walne zgromadzenie

Gmina Lublin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublin