Projekt: Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin

Beneficjent: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cele projektu: Głównym celem Projektu jest pokrycie dodatkowego zapotrzebowania na ciepło użytkowe na terenie miasta Lublin za pomocą energii cieplnej powstałej w procesie wysokosprawnej kogeneracji i tym samym uniknięcie nadmiernego zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wskaźnik produktu:

  • długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 21,070 km

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu:   

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 142 043 GJ/rok
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 6 028 Mg/rok

Całkowity koszt realizacji projektu: 48.895.219,48 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 39.386.000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 24.405.166,94 PLN