Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach biurowo – administracyjnych przy ul. Puławskiej 28 i ul. Ceramicznej 3

Beneficjent: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cel projektu: Dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE

Opis projektu: Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji fotowoltaicznych na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych będących własnością Spółki: przy ul. Puławskiej 28 o mocy 25 kWp typu on-grid – 90 szt. paneli połączonych szeregowo w 3 łańcuchach i ul. Ceramicznej 3 o mocy 12,5 kWp typu on-grid 48 szt. paneli połączonych szeregowo w dwa łańcuchy. Energia słoneczna zasilająca całą instalację w ciągu roku umożliwi produkcję ok. 40MWh energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne będą umieszczone na dachach na specjalnej bezinwazyjnej konstrukcji, umożliwiającej ustawienie całego łańcucha w kierunku południowym, pod kątem 15o. W celu zwiększenia współczynnika autokonsumcji, instalacje zostaną wyposażone w programowalny sterownik, optymalizujący pobór własny energii elektrycznej przez obiekt.

Falownik i kontroler zarządzania energią zostaną podłączone do wewnętrznej sieci LAN z dostępem do internetu, co pozwoli na generowanie raportów i podglądu na żywo, a także możliwość zdalnego wprowadzania ustawień dot. pracy kontrolera. Ponadto każdy moduł fotowoltaiczny ma własny traker śledzący punkt mocy maksymalnej, pozwalający na zwiększenie uzysków nawet podczas gdy część modułów ulegnie częściowemu zaciemnieniu lub zabrudzeniu. Ochronę przed warunkami atmosferycznymi zapewniać będzie laminowana szklana płyta pokryta warstwą antyrefleksyjną. Planowane do zastosowania moduły fotowoltaiczne zbudowane będą z materiałów w całości podlegających utylizacji.

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu:   

  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 39,95 MWh/rok
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 13,28 Mg/rok

Całkowity koszt realizacji projektu: 263.520,16 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 214.244,03 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 96.409,81 PLN