Dzierżawa sprzętu w postaci drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych wraz z bezpłatną obsługą serwisową, polegającą na przeprowadzaniu napraw, konserwacji i dostarczeniu niezbędnych części zamiennych

Nr sprawy: NZ1-241A-68/2019

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa sprzętu w postaci drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych wraz z bezpłatną obsługą serwisową, polegającą na przeprowadzaniu napraw, konserwacji i dostarczeniu niezbędnych części zamiennych.

Termin składania ofert: do dnia 19.04.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 19.04.2019 r. godz.: 10:15

Zmiana treści SWZ – dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ

Zapytania i odpowiedzi_I

Zawiadomienie o wyniku postępowania