Dostawy na rzecz Zamawiającego węzłów cieplnych kompaktowych z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1 – Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych 1-funkcyjnych (c.o.), Zadanie 2– Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.u.), Zadanie 3 – Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych 3-funkcyjnych (c.o.+c.w.u.+c.t.). Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane

Nr sprawy: NZ1-241A-51/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawy na rzecz Zamawiającego węzłów cieplnych kompaktowych z podziałem na 3 zadania:

Zadanie 1 – Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych 1-funkcyjnych (c.o.),

Zadanie 2– Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.u.),

Zadanie 3 – Dostawa węzłów cieplnych kompaktowych 3-funkcyjnych (c.o.+c.w.u.+c.t.).

Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Termin składania ofert: do dnia 13.05.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 13.05.2019 r. godz.: 10:15

Zapytanie i odpowiedź_I

Zapytanie i odpowiedź_II

Zapytania i odpowiedzi_III

Zapytanie i odpowiedź_IV

Zawiadomienie o wyniku postępowania