Dostawa węzłów kompaktowych z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 – Dostawa węzła kompaktowego c.o. i c.w.u. do budynku nr 4 przy ul. Gęsiej w Lublinie; Zadanie 2 – Dostawa węzła kompaktowego c.o. i c.w.u. do budynku nr 5 przy ul. Gęsiej w Lublinie. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Nr sprawy: NZ1-241A-59.60/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa węzłów kompaktowych z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 – Dostawa węzła kompaktowego c.o. i c.w.u. do budynku nr 4 przy ul. Gęsiej w Lublinie; Zadanie 2 – Dostawa węzła kompaktowego c.o. i c.w.u. do budynku nr 5 przy ul. Gęsiej w Lublinie. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Termin składania ofert: do dnia 20.03.2019 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 20.03.2019 r. godz.: 10:15

Zapytania i odpowiedzi_I

Zapytania i odpowiedzi_II

Zawiadomienie o wynikach postępowania