Dostawa węzłów kompaktowych z podziałem na 2 zadania

Nr sprawy: NZ7-241A-91.92/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa węzłów kompaktowych z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 – Węzeł kompaktowy c.o. I + c.o. II + c.w.u. do budynku I przy ul. Droga Męczenników Majdanka na podstawie umowy przyłączeniowej nr WI-031/2018;

Zadanie 2 – Węzeł kompaktowy c.o. + c.w.u. + c.t. do budynku przy ul. Prusa 8B na podstawie umowy przyłączeniowej nr WI-009/2019.

Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 16.04.2019 r. do godz. 11:00 24.04.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 16.04.2019 r. godz. 11:15 24.04.2019 r. godz. 11:15

Zmiana terminu składania ofert

Zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią

Zawiadomienie o  wyniku postępowania