Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 5 zadań. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Nr sprawy: WZU7-241A-84.108/18

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 5 zadań.

Zadanie Nr 1 – Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych przy ulicach Szkolnej 9, Puławskiej 10, Okrzei 9, Przyjaźni 19, Junoszy 47, Skautów 11B, Puławskiej 4A, Obywatelskiej 9, Legionowej 19, Legionowej 1, Hirszfelda 23, Czwartek 8, Hirszfelda 8, Hirszfelda 10, Hipotecznej 5, Puławskiej 10A, Grodzkiej 3 w Lublinie

Zadanie Nr 2 – Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych przy ulicach Niepodległości 3, Niepodległości 5, Niepodległości 9A, Furmańskiej 3/7, Jagiełły 18 w Lublinie

Zadanie Nr 3 – Dostawa urządzeń do wymiennikowni PC-Bronowice przy ul. Jastrzębiej 3

Zadanie Nr 4 – dostawa materiałów potrzebnych do budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej w Lublinie

Zadanie Nr 5 – dostawa materiałów do komory ciepłowniczej K-22 w rejonie ul. Chodźki w Lublinie

Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 20.03.2018r. do godz. 11.00

Zmiana treści SWZ

Załącznik Nr 1D – ZMIANA

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmiana treści ogłoszenia i SWZ z dn. 16.03.2018r.

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy- ZMIANA

Zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmiana terminu składania ofert

Treść zapytania Nr 2 wraz z udzieloną odpowiedzią z dn. 21.03.2018r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty