Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 2 zadania. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Nr sprawy: LZU4-241A-142.143/17

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr 1 – Dostawa urządzeń do węzła cieplnego (PC-2) przy ul. Młodej Polski 20 w Lublinie; Zadanie Nr 2 – Dostawa urządzeń do węzła cieplnego (PC-1) przy ul. Radzyńskiej 12 w Lublinie. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 20.06.2017 r. do godz. 11.00

Zmiana treści ogłoszenia i SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu – ZMIANA

SWZ – ZMIANA

Zał. Nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy – ZMIANA

Zawiadomienie o wyniku postępowania