Dostawa urządzeń ciepłowniczych w dwóch etapach

Nr sprawy: NZ7-241A-12.32/19

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ciepłowniczych w dwóch etapach

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do 11.02.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.02.2019 r. o godz. 10:15

Pytania wraz z odpowiedziami (1)

Pytanie wraz z odpowiedzią (2)

Pytanie wraz z odpowiedzią (3)

Zawiadomienie o wyniku postępowania