Dostawa urządzeń ciepłowniczych na podstawie umów ramowych z podziałem na trzy zadania

Nr sprawy: NZ7-241A-9/18

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ciepłowniczych na podstawie umów ramowych z podziałem na trzy zadania:

Zadanie Nr 1 – Dostawa wymienników płytowych;

Zadanie Nr 2 – Dostawa naczyń wzbiorczych;

Zadanie Nr 3 – Dostawa filtroodmulników.

Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  12.02.2019 r. godz. 10:15

Pytanie wraz z odpowiedzią (1)

Pytania wraz z odpowiedziami (2)

Pytania wraz z odpowiedziami (3)

Pytanie wraz z odpowiedzią (4)

Pytania wraz z odpowiedziami (5)

Pytania wraz z odpowiedziami (6)

Pytanie wraz z odpowiedzią (7)

Pytanie wraz z odpowiedzią (8)

Zawiadomienie o wyniku postępowania – ZMIANA