Dostawa posiłków profilaktycznych

Numer postępowania: NZ8-241-217/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników LPEC S.A. w okresie od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2020 r.

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 27.08.2019 r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 27.08.2019 r. godz. 11:00

Treść pytań wraz z udzieloną odpowiedzią

Treść pytań 2 wraz z udzieloną odpowiedzią