Dostawa płyt przykrywających, kręgów, włazów i pierścieni dystansowych do komory ciepłowniczej

Nr postępowania: NZ2-241-218/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa płyt przykrywających, kręgów, włazów i pierścieni dystansowych do komory ciepłowniczej

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 21.08.2019 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 21.08.2019 r. o godz. 11:45