Dostawa na rzecz LPEC S.A. 1 sztuki (słownie: jednej) kompletnej koparki kołowej obrotowej używanej, pozostającej w dobrym stanie technicznym, wyprodukowanej w 2010 roku lub w latach późniejszych, która będzie sfinansowana w formie leasingu operacyjnego

Nr sprawy: NZ1-241A-6/2019

Przedmiot zamówienia: Pozyskanie w formie leasingu operacyjnego 1 sztuki kompletnej koparki kołowej obrotowej używanej. Zadanie Nr 1 pn.: Dostawa na rzecz LPEC S.A. 1 sztuki (słownie: jednej) kompletnej koparki kołowej obrotowej używanej, pozostającej w dobrym stanie technicznym, wyprodukowanej w 2010 roku lub w latach późniejszych, która będzie sfinansowana w formie leasingu operacyjnego.

Termin składania ofert: do dnia 23.01.2019 r. do godz.: 11:00
Termin otwarcia ofert: 23.01.2019 r. godz.: 11:15

Zawiadomienie o wyniku postępowania