Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych i pomocniczych niezbędnych do utrzymania w pełnej sprawności urządzeń elektrycznych

Nr sprawy: NZ4-241A-4/2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych i pomocniczych niezbędnych do utrzymania w pełnej sprawności urządzeń elektrycznych oraz do wykonania zadań wynikających z planów IR 2019 r. z podziałem na 2 zadania, w tym:

*Zadanie Nr 1 – Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych;

*Zadanie Nr 2 – Dostawa materiałów pomocniczych.

Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 30.01.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 30.01.2019 r. o godz. 11:15

Treść zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią

FORMULARZ OFERTOWY – ZMIANA

Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty w ramach danego zadania