Dostawa gwintownicy ROTHENBERGER Supertronic 3 SE, REMS Magnum 3000 LT lub RIDGID 1233 do gwintowania rur do 3″ na rzecz LPEC S.A.

Przedmiot zamówienia: Dostawa gwintownicy ROTHENBERGER Supertronic 3 SE, REMS Magnum 3000 LT lub RIDGID 1233 do gwintowania rur 3″ na rzecz LPEC S.A.

Znak sprawy: NZ8-241B-99/2019

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 09.04.2019 r., do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.04.2019 r., godz. 11:30

Zawiadomienie o wynikach postępowania