Dostawa dwóch sztuk spawarek MASTERTIG 3000 MLS (400V) z dodatkowym osprzętem na rzecz LPEC S.A.

Przedmiot zamówienia: Dostawa dwóch sztuk spawarek MASTERTIG 3000 MLS (400V) z dodatkowym osprzętem na rzecz LPEC S.A.

Znak Sprawy: NZ8-241B-104.105/2019

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 25.04.2019 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 25.04.2019 r., godz. 11:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty