Dostawa dwóch rowerów elektrycznych z bagażnikiem na rzecz LPEC S.A.

Przedmiot zamówienia: Dostawa dwóch rowerów elektrycznych z bagażnikiem na rzecz LPEC S.A.

Znak sprawy: NZ8-241B-105/2019

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: do dnia 26.04.2019 r., do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 26.04.2019 r., godz. 11:30

Unieważnienie postępowania