Doposażenie kotłowni mobilnej w urządzenia pomiarowe i wizualizacja pracy w systemie Smart Struxure firmy Schneider Electric z podłączeniem do bazy Enterprise w LPEC S.A.

Nr sprawy: WZU1-241B-299/2018

Przedmiot zamówienia: Doposażenie kotłowni mobilnej w urządzenia pomiarowe i wizualizacja pracy w systemie Smart Struxure firmy Schneider Electric z podłączeniem do bazy Enterprise w LPEC S.A.

Termin składania ofert: do dnia 25.09.2018 r. do godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.09.2018 r. godz.: 10:15

Zawiadomienie o wyniku postępowania